Edukacja historyczna a współczesna szkoła

Szkoła stoi przed dwoma wyzwaniami. Po pierwsze powinna ciągle pielęgnować tradycję, dbać o kulturę swojego regionu, tożsamość człowiek, godność. Sprawą bezsprzeczną jest wychowanie w duchu patriotyzmu i znajomości historii. Należy dbać o to, by edukacja historyczna przebiegała w szkole w sposób harmonijny i pielęgnowała nie tylko pamięć o historii całego narodu, ale również własnej Małej Ojczyzny. Istotne jest, aby uatrakcyjniać edukację historyczną, gdyż sposób wykładowy prowadzenia zajęć nie jest już atrakcyjny. Uczniowie, by odpowiednio przeżyć lekcje historii, muszą ją poznać jako ciekawą, zaś lekcje po prostu przeżyć.

Praca artysty

W tym celu można tworzyć projekty edukacyjne lub zapraszać do szkoły ciekawe osobistości. Należy zadbać o dobór materiałów dydaktycznych. Ważne jest, by nauczyciel nie realizował jedynie podstawy programowej, ale był pasjonatem historii, by w spsób atrakcyjny jej nauczać. Nie każdy nauczyciel posiada również wystarczająca wiedzę z zakresu historii, dlatego ważne jest by nieustannie się dokształcać.